Banners en display's, zoals popup banners en rollup banners

FSC Papier

Drukkert.nl hecht grote waarde aan het ecologisch produceren van haar produkten om zodoende de belasting op het milieu tot een minimum te beperken. Drukkert.nl gebruikt naast een gedetailleerd recyclingsprogramma ook papierloze administratie, energiezuinige machines en servers, eco-inkten en voor bijna alle produkten FSC papier.

FSC papier - beheerde bossenWat is FSC papier?
De Forest Stewardship Council (raad voor verantwoord bosbeheer) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd streeft naar verantwoord bosbeheer. Uniek aan FSC is de balans tussen de belanghebbenden uit economische, ecologische en sociale hoek. Alledrie hebben eenzelfde gewicht in de beslissingen van de algemene vergadering die het beleid van FSC bepaalt en de principes en criteria opstelt.

Iedereen die belang heeft bij verantwoord bosbeheer kan lid worden van FSC en zo de ontwikkeling van de organisatie sturen. Inmiddels bestaat het ledenbestand uit onder andere boseigenaren, houthandelaren, vakbonden, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van lokale bevolkingsgroepen. FSC heeft criteria ontwikkeld voor certificering van verantwoord beheerde bossen. Ze zijn wereldwijd toepasbaar en gelden voor zowel tropische als niet-tropische bossen. Per regio of land worden ze vertaald naar lokale omstandigheden.

Een product met het FSC papier -keurmerk is afkomstig uit een verantwoord beheerd bos. Om zeker te weten dat het bosbeheer voldoet aan de principes en criteria van FSC worden de bossen beoordeeld door onafhankelijke certificeerders. Zij bekijken niet alleen de beheerplannen maar controleren ook in het bos of deze daadwerkelijk worden nageleefd. Om zeker te weten of FSC papier uit een FSC-bos komt, wordt de hele handelsketen (Chain of Custody of CoC) van bos tot eindproduct gecontroleerd. Bij ieder bedrijf in de handelsketen wordt gecontroleerd of het hout niet ongeoorloofd wordt verwisseld met niet-gecertificeerd hout. Dit verzekert de consument ervan dat het aangekochte FSC papier daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komt. Ook moeten de ingaande en uitgaande stroom FSC-hout met elkaar kloppen.


Lees meer over FSC papier e.d. >

 


Ecologisch werken bij DrukkertLees meer over Drukkert en ecologisch werken >

 


De meest populaire drukwerk-items bij Drukkert.nl