Banners en display's, zoals popup banners en rollup banners

Privacy policy

drukkert veiligheidsbeleid1. Privacy
Drukkert.nl respecteert de privacy van bezoekers, zowel klanten als niet-klanten van Drukkert.nl, van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Drukkert.nl, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doet Drukkert.nl met uw gegevens?
Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van Drukkert.nl, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:
- Voor klantenadministratie, en/of
- om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze produkten conform de doelstelling van Drukkert.nl

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Drukkert.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

1.2 Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen door inloggen in uw klantprofiel. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of diensten die wij bieden, kunt u dat ons laten weten door dit aan te geven in het betreffende bericht en/of in uw klantprofiel.

1.3 Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden bewaard op de computer van de gebruiker en die een website in staat stelt om een gebruiker te identificeren en een profiel van het gedrag van de gebruiker vast te stellen, zodra een gebruiker de site minimaal één keer heeft bezocht. Drukkert.nl maakt op deze website gebruik van cookies om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen. Drukkert.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatige verwerking en kennisneming door derden tegen te gaan.

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Drukkert.nl evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is Drukkert.nl op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

 


De meest populaire drukwerk-items bij Drukkert.nl